INFORMACJE DLA AUTORÓW

Referaty konferencyjne po akceptacji Komitetu Naukowego i uzyskaniu pozytywnych recenzji mogą zostać opublikowane w jednym z poniższych czasopism:

• Czasopiśmie Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury (Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture) - 9pkt. - publikacja w języku angielskim,
oficyna.prz.edu.pl/zeszyty-naukowe/czasopismo-inzynierii-ladowej-s

• Civil and Environmental Engineering Reports - 9 pkt. - publikacja w języku angielskim, czasopismo indeksowane
w bazie Web of Science,
ceer.com.pl

• Reports on Geodesy and Geoinformatics - 13 pkt. - publikacja w języku angielskim, czasopismo indeksowane
w bazie Web of Science,
http://www.reports.gik.pw.edu.pl/index.php/RGG/index

• Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego (seria Inżynieria Środowiska ) - 7 pkt. - publikacja w języku polskim lub angielskim,
eed.com.pl

• Journal of Water and Land Development - 14 pkt. - publikacja w języku angielskim - dodatkowy koszt 500zł,
itp.edu.pl/wydawnictwo/journal

• Woda, Środowisko, Obszary Wiejskie - 10 pkt. - publikacja w języku polskim - dodatkowy koszt 500zł,
itp.edu.pl/wydawnictwo/woda

 
Publikacje do druku należy przygotować i złożyć zgodnie ze wskazówkami zawartymi na stronie internetowej wybranego czasopisma.

Dodatkową opłatę za druk należy uiścić na konto wydawnictwa po uzyskaniu pozytywnych recenzji.

Liczba punktów przypisanych dla poszczególnych czasopism została podana na podstawie wykazu czasopism punktowanych ogłoszonego przez MNiSW w komunikacie z dnia 23.12.2016.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję